Ben dei Dieu mercejar,
pos vol que, sans e fortz,
puesc’ el païs tornar,
on val mais uns paucs ortz,
qe d’autra terr’ estar
rics ab gran benanansa.

Gaucelm Faidit, Del gran golfe de mar